SR | EN
Пројекат заштите Гостуше, Србија
Пројекат заштите Гостуше - Србија, проистекао је из истраживачког пројекта везаног за припрему предлога за проглашење целине села Гостуша и његовог окружења за непокретно културно добро. Најзначајнији резултати архитектонских истраживања обједињени су и публиковани у Студији заштите села Гостуша у општини Пирот, Србија.

Преузмите Студију заштите Гостуше овде

 http://www.fondar.rs/publikacije/