Додељено је пето признање
Ана Момчиловић Петронијевић, добитница је 5. признања Фондације.

Прошле вечери, 25.6.2021. обележен је мали јубилеј Фондације - 5. година рада. У овом периоду издали смо 7 публикација, организовали 7 изложби, неколико запажених конференција, 5 волонтерских кампова и летњих школа и неколико радионица за децу. Добили смо једно од најпрестижнијих признања, који додељујју Савет Европе и Европска комисија у оквиру Дана европске културне баштине, 2019. године.

https://youtube.com/watch?v=uz93dnyHHMo

Пето признање додељено је такође овом приликом. Комисија у саставу: др Ненад Шекуларац, председник, др Данијела Миловановић Родиж, др Мирко Станимирови., Љиљана Дир и Дејан Рудић Вранић, једногласно је донела одлуку да овогодишње признање понесе Ана Момчиловић Петронијевић.

Aна је завшила основне студије на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, са просечном оценом 10, као најбољи студент у генерацији. Радила је у Заводу за заштиту споменика културе Ниш у току 2009 и 2010 године и стекла звање конзерватора.

Звање доктора наука добила је са само 29 година живота и то одбраном тезе: ”ФОРМИРАЊЕ УРБАНЕ СТРУКТУРЕ И АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЛИКА ЦАРИЧИНОГ ГРАДА У VI ВЕКУ”.

Предаје на предметима у научној области Историја и теорија архитектуре и уметности.

Објавила је више од 50 научних и стручних радова. 

Аутор је уџбеника „Историја архитектуре I, развој архитектуре старог века.“, који јој је и донео ово признање, с тим што се може слободно рећи да је и све остало што је написала има заиста велики знаачај за очување непокретног културног наслеђа.