”Оживљавање каменог села”
”Оживљавање каменог села” један је од 10 пројеката који су награђени у оквиру ”Дана европске културне баштине” за 2019.годину и потпрограма ”Европске приче о наслеђу”. Први део пројекта реализован је од 4. до 13 октобра 2019. у селу Гостуша(конзерваторски камп и стручна конференција), а даље активности одржале су се, као што је планирано у четири града у региону током фебруара 2020.