Међународни акциони камп на Царичином граду
Први међународни акциони камп светских волонтера за наслеђе WHV 2017 (World Heritage Volunteers) - Спашавање и конзервација декоративне архитектонске камене пластике на археолошком налазишту Царичин град, одржан је у оквиру образовног програма UNESCO-а (UNESCO World Heritage Education Programme). Акциони камп, у организацији Завода за заштиту споменика културе Ниш, Фондације Архитекта Александар Радовић и Иницијативе волонтера за светску баштину, је окупио 14 волонтера из 7 земаља.

У периоду од 12.08. до 25.08.2017. године одржан је први међународни волонтерски акциони камп у Србији под покровитељством УНЕСКО-а (UNESCO-а) и WHC-a (World Heritage Center), а у оквиру програма WHV 2017. (World Heritage Volunteers - Heritage in our hands), под називом “Спашавање и конзервација декоративне архитектонске камене пластике на археолошком налазишту Царичин град - Justiniana Prima, Србија” (Decorative Stone Elements Rescue and Conservation, Caričin grad-Justiniana Prima archaeological site, Serbia), у оквиру образовног програма UNESCO-а (UNESCO World Heritage Education Programme). Носилац пројекта је био Завода за заштиту споменика културе Ниш, а реализиван је уз помоћ Фондације Архитекта Александар Радовић и Општине Лебане(Туристичка организација Лебана) и подршку др Вујадина Иванишевића и његових сарадника из Археолошког института из Београда, као и господина Берта Лудвига који представља организацију European Hertitage Volunteers, а чије је седиште у Вајмару у Немачкој.

На археолошком налазишту Царичин град у другој половини августа боравило је 14 волонтера из 7 земаља, са идејом да ће својим волонтирањем допринети очувању наслеђа, али и моћи да се боље упознају са земљом у коју долазе, њеним обичајима и људима, као и да добију конкретна знања, која им могу користити у даљем усавршавању.

Основна идеја овог програма је давање доприноса очувању наслеђа волонтирањем, али и прилика да се боље упозна земљом у којој се камп одвија, као и њени обичаји, људи, култура и историја.

У првих неколико дана волонтери су кроз бројна излагања наших еминентних стручњака могли да се упознају са системом заштите светске баштине, затим са заштитом непокретних културних и природних добра у Србији, као и са самим археолошким налазиштем Царичин град и Парком природе Радан планина, у оквиру кога се оно налази. Добили су теоријска знања о традиционалним грађевинским материјалима и техникама грађења карактеристичним за ово налазиште, о конзервацији и рестаурацији камена уопште, али и о врстама које су заступљене на налазишту, као и о савременим методама прикупљања, обраде и чувања података у области истраживања, конзервације, рестаурације и презентације.

                        

Волонтери су били укључени у снимање и формирање документације о 167 комада декоративне камене пластике. За сваки од њих направљен је детаљан опис стања и врста оштећења, уз креирање основних конзерваторских картона за сваки елемент, са техничким цртежима и пратећом фотодокументацијом.

Поред овог посла који је обављен in situ, део програма је подразумевао и тзв. hands-on активности. Овде је учесницима пружена прилика да сами испробају методе чишћења и конзервације камених елемената на самом налазишту. Пробе су рађене на карактеристичном сивом андезиту од кога је саграђен велики део објеката на локалитету.

За волонтере је организована и стручна ексурзија, па су сви имали прилику да обиђу Народни музеј у Лесковцу и Народни музеј у Нишу, као и Ћеле-кулу, археолошко налазиште Медијана, Нишку тврђаву и друге делове Града Ниша.

Завршни догађај у оквиру акционог кампа биле су презентације које су припремили волонтери након рада у групама, као и додела сертификата о учешћу у овом програму, којој је присуствовао и председник општине Лебане (прилог: брошура).