SR | EN
Међународни акциони камп на Царичином граду
У периоду од 12-25.08.2017. године одржан је први међународни акциони камп светских волонтера за наслеђе WHV 2017 (World Heritage Volunteers) - Спашавање и конзервација декоративне архитектонске камене пластике на археолошком налазишту Царичин град, у оквиру образовног програма UNESCO-а (UNESCO World Heritage Education Programme). Акциони камп, у организацији Завода за заштиту споменика културе Ниш, Фондације Архитекта Александар Радовић и Иницијативе волонтера за светску баштину, је окупио 14 волонтера из 7 земаља.

На археолошком налазишту Царичин град у другој половини августа боравило је 14 волонтера из 7 земаља, са идејом да ће својим волонтирањем допринети очувању наслеђа, али и моћи да се боље упознају са земљом у коју долазе, њеним обичајима и људима, као и да добију конкретна знања, која им могу користити у даљем усавршавању.

Акциони камп је трајао 13 дана, при чему су волонтери упознати са системом заштите непокретних културних и природних добра у Србији и свету, археолошким налазиштем Царичин град и парком природе Радан планина. Добили су теоријска знања о традиционалним грађевинским материјалима и техникама грађења карактеристичним за ово налазиште и посебно камену који је био тема акционог кампа, као и савременим методама прикупљања, обраде и чувања података.

                        

Волонтери су били укључени у снимање и формирање документације о 167 комада декоративне камене пластике са описом стања и врстама оштећења елемента, уз креирање основних конзерваторских картона за сваки елемент. За волонтере је организована и стручна ексурзија у Лесковац и Ниш.