Публикације

Студија заштите села Гостуша у општини Пирот

Гостуша, позната и као "камено село" налази се на југо-истоку Србије у природном парку Стара планина и представља јединствено старопланинско село. Већина грађевина саграђена је у другој половини XIX века и током XX века. Јединствена веза између природе и архитектуре која је успела да опстане у својој оригиналној форми више од сто година. Село је скоро у потпуности напуштена током 1970-тих година.
Главни истраживачки циљ био је прикупљање и припрема потребне документације у циљу законског проглашења за непокретно културно добро, јединствено природно и нематеријално наслеђе.
Укупни резултати су: припремљена документација која осигурава будуће постојање аутентичности кућа и помоћних објеката, урбане матрице села, али и јединствене повезаности између природних и изграђених структура, у оквиру нове модерне употребе села. Документација је сакупљена и публикована у оквиру Студије која представља основу за веће планове - рехабилитацију села.

Преузмите PDF

Издање:
Ниш 2016
Издавач:
Завод за заштиту споменика кутуре Ниш / Фондација архитекта Александар Радовић
Аутор:
Елена Васић Петровић
Уредник:
Елена Васић Петровић
ИСБН:
978-86-917367-2-9
ЦИП:
728.6:398(497.11)(0.034.2)

Стубови баштине, бр. 2

Гласник Завода за заштиту споменика културе Ниш

Преузмите PDF

Издање:
Ниш 2016
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе НишФондација Архитекта Александар Радовић
Аутор:
/
Уредник:
Елена Васић Петровић
ИСБН:
ISSN 2466-328X
ЦИП:
COBISS.SR-ID 219425292

Стубови баштине, бр. 1

Гласник Завода за заштиту споменика културе Ниш

Преузмите PDF

Издање:
Ниш 2015
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Аутор:
/
Уредник:
Елена Васић Петровић
ИСБН:
2466-328X
ЦИП:
930.85