SR | EN

OРГАНИЗАТОРИ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ - СРБИЈА, ФОНДАЦИЈА АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ - СРБИЈА, ИНИЦИЈАТИВА ВОЛОНТЕРА ЗА СВЕТСКУ БАШТИНУ (WORLD HERITAGE VOLUNTEERS INITATIVE) у оквиру образовног програма UNESCO-а (UNESCO World Heritage Education Programme)

МЕСТО ОДРЖАВАЊАЦаричин Град – Iustiniana Prima, археолошко налазиште, општина Лебане

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 12-25.08.2017.

УЧЕСНИЦИ: Инострани и домаћи волонтери

ПАРТИЦИПАЦИЈА: 100€, домаћи волонтери могу конкурисати за ослобађање од партиципације

ПРИЈАВИ СЕ ДА ВОЛОНТИРАШ: (ПРИЈАВА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ ЈЕ ЗАВРШЕНА)

Како конкурисати:

1. Преузмите DOCX образац пријаве на конкурс (испод)

Образац пријаве

2. Попуните образац у потпуности, приложите сва тражена документа

3. Пошаљите целокупну документацију на имејл: fondar@zzsknis.rs

***

Археолошка ископавања на Царичином Граду трају више од једног века, међутим конзерваторски радови нису спровођени у истој мери током овог периода.

Потребна документација за упис на тентативну листу Светске културне баштине припремљена је и послата 2011. године, од када се Царичин Град и налази на њој. Али, од 2012. године је потпуно обустављено финансирање конзерваторских радова, уместо да је било интензивирано имајући у виду припремне процесе за упис на листу Светске културне баштине. Ово је један од разлога зашто смо сматрали да је веома важно започети конзерваторске процесе и подићи свест о овим питањима.

Главни циљеви нашег пројекта су:

  • Спасити најугроженије делове налазишта - ДЕКОРАТИВНУ КАМЕНУ ПЛАСТИКУ
  • Техничко снимање, израда базе података, превентивна конзервација, постављање камених елемената у привремену заштитну конструкцију на налазишту
  • Подизање свести о стању налазишта и неопходности хитних конзерваторских радова
  • Промоција Царичиног Града у Србији и иностранству

Циљеви ће бити постигнути кроз различите активности: предавања, вођени обилазак налазишта, стручнa путовања до значајних објеката и интересних тачака у близини налазишта, као и рад на терену.

Епископска базилика на Акропољу, Царичин Град, Лебане

*Царичин Град - IUSTINIANA PRIMA налази се на југоистоку Србије, на падинама Радан планине, које се спуштају ка Лесковачкој котлини, удаљен од главних путних праваца, а у долини Пусте реке.

Царичин Град - IUSTINIANA PRIMA - локација

Прва археолошка истраживања на Царичином Граду започета су 1912. године, и обављају се скоро у континуитету до данашњих дана. Прве теорије о имену и периоду постојања насеља базиране су на добијеним резултатима и историјским изворима. Сада се са великом сигурношћу може тврдити да је Царичин Град уствари Iustiniana Prima, који је подигао Византијски император Јустинијан I (527-565), у близини места где је рођен. Ново административно и архиепископско седиште провинције Илирикум (Illyricum), изграђено је по наредби цара, са циљем да се оснажи улога Византијског царства и помогне ширење хришћанства. Град је живео веома кратко (око сто година), а престанак живота у њему везује се за период владавине Византијског цара Ираклија (Heraclius) (610-641) и инвазију словенских племена. Потпуно је напуштен након кратког периода коришћења, што је утицало да остане, скоро у потпуности, сачуван у изворном облику, без значајних интервенција, чиме је омогућено проучавање аутентичног урбанизма, функционалне и инфраструктурне организације, као и начина прилагођавања конфигурацији терена, из времена Византије.