Завод за заштиту споменика културе Ниш, Добричка 2, 18 000 Ниш, Србија

Фондација је основана од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш

Партнери

Град Пирот 

Mузеј Понишавља, Пирот

Донатори