SR | EN

Завод за заштиту споменика културе Ниш, Добричка 2, 18 000 Ниш, Србија

Фондација је основана од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш. Оснивач обезбеђује Фондацији простор за рад у свом седишту, у виду једне канцеларије и омогућава коришћење осталих заједничких просторија. Оснивач подржава активности и пројекте Фондације кад год је то могуће.

Донатори