SR | EN

Управни одбор Фондације:

  • Сима Гушић, из Ниша – председник
  • Ивана Цветковић, из Ниша – заменик председника
  • Ljiljana Deere (рођена Радовић), из Shepperton-a  – члан

Надзорни одбор Фондације:

  • Милена Милошевић Мицић, из Књажевца – председник
  • Дејан Палибрк, из Ниша – заменик председника
  • Ана Костић, из Ниша – члан

Управитељ Фондације:

  • Елена Васић Петровић

Секретар Фондације:

  • Миња Мишевић