ФОНДАЦИЈА АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ“ је недобитна, невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом.

Циљеви Фондације су:

  • да омогући трајно чување успомене на лик и дело архитекте Александра Радовића
  • да допринесе значају и јачању области заштите непокретних културних добара у Србији
  • да пружи подршку младим стручњацима у овој области
  • да промовише и популаризује питања везана за очување културног наслеђа
  •  да информише стручну, али и ширу јавност о најновијим достигнућима у овој области
  • да допринесе повезивању стручњака из земље, региона и света