Признање које носи име архитекте Александра Радовића установљено je са циљем да подстичe, развија и афирмишe област заштите непокретних културних добара и архитектонско стваралаштво младих стручњака у њеним оквирима.

Признање се додељује једном годишње, на основу резултата конкурса који расписује Фондација.

О додели признања одлучује Комисија за доделу признања, у саставу:

1. др Ненад Шекуларац, председник

2. др Данијела Миловановић Родић, заменик председника

3. др Мирко Станимировић, 

4. Љиљана Дир, (породица Радовић)

5. Дејан Рудић Вранић

Конкурс за доделу петог "Признања архитекта Александар Радовић" 2021 је ЗАТВОРЕН.

За ближе информације погледајте Правилник о додели признања Овде.

Рок за подношење документације био је 15.01.2021. године

Како конкурисати:

1. Преузмите DOCX образац пријаве на конкурс (испод)

Образац пријаве на конкурс

2. Попуните образац у потпуности, приложите сва тражена документа

3. Пошаљите целокупну документацију на имејл: fondar.nis@gmail.com