Признање које носи име архитекте Александра Радовића установљено je са циљем да подстичe, развија и афирмишe област заштите непокретних културних добара и архитектонско стваралаштво младих стручњака у њеним оквирима.

Признање се додељује једном годишње, на основу резултата конкурса који расписује Фондација.

О додели признања одлучује Комисија за доделу признања, у саставу:

1. проф. др Славиша Перић, Археолошки институт САНУ, Београд

2. мр Миодраг Анђелковић, сликар-конзерватор

3. Данијела Младеновић, архитекта-конзерватор, Завод за заштиту споменика културе Краљево

4. Тања Обрадовић, урбанистички инспектор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

5. Бранко Радовић, сликар-конзарватор, члан породице Радовић

Конкурс за доделу петог "Признања архитекта Александар Радовић" 2021 је ОТВОРЕН.

За ближе информације погледајте Правилник о додели признања Овде.

Рок за подношење документације је 15.01.2021. године

Како конкурисати:

1. Преузмите DOCX образац пријаве на конкурс (испод)

Образац пријаве на конкурс

2. Попуните образац у потпуности, приложите сва тражена документа

3. Пошаљите целокупну документацију на имејл: fondar.nis@gmail.com