OРГАНИЗАТОР: ФОНДАЦИЈА АРХИТЕКТА АЛЕКСАНДАР РАДОВИЋ

МЕСТО ОДРЖАВАЊАМузеј понишавља у Пироту, Србија

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 02.08.-11.08.2019.

ПРИХВАТЉИВИ КАНДИДАТИ: Инострани и домаћи студенти и млади професионалци.

ПАРТИЦИПАЦИЈА:

              Рана пријава (до 15. маја 2019.): 200 EUR

              Касна пријава (до 30. јуна 2019.): 300 EUR

              НАПОМЕНА: Доступан је одређени број стипендије (800 EUR) за домаће учеснике

                                    Партиципација покрива смештај, један оброк (ручак), ХЗТ опрему, радни материјал.

ПРИЈАВИ СЕ: ПРИЈАВА ЈЕ ЗАТВОРЕНА

Како конкурисати:

1. Преузмите DOCX образац пријаве на конкурс (испод)

Образац пријаве

2. Попуните образац у потпуности, приложите сва тражена документа

3. Пошаљите целокупну документацију на имејл: fondar.nis@gmail.com

***

Кућа породице Христић у Пироту(Музеј Понишавља) представља најзначајнији и највреднији архитектонски објекат у Пирота. Грађена је 1848.године.

Главни циљеви нашег пројекта су:

  • Израда оснвне евиденције и базе података о покретним архитектонским каменим елементима који су тренутно смештени у дворишту куће Христића (аналогна и дигитална)
  • Техничко и фото снимање, попуњавање основних конзерваторских картона, обележавање, чишћење и превентивна конзервација, смештање камених елемената у депо који обезбеди музеј.
  • Подизање свести о значају ове врсте културног наслеђа.
  • Промоција културног наслеђа и конзерваторске струке у Србији и иностранству

Циљеви ће бити постигнути кроз предавања и практичне активности .

Програм:

Предавања и практичне активности

  1. Техничко и фото снимање
  2. Документовање
  3. Дигитализација
  4. Деградације
  5. Конзервација
  6. Презентација